Sekretesspolicy

SEKRETESSPOLICY, AVSTÅENDE AV RÄTTIGHETER TILL BIDRAG OCH TILLÅTELSE ATT ANVÄNDA BILDER

Behandling av personuppgifter
Åtkomst till vissa delar av webbplatsen/appenwww.wasabrod.se (hädanefter “webbplatsen”) och/eller begäran om information och tjänster från användare av webbplatsen/appen kan kräva att användaren lämnar sina personuppgifter. Registeransvarig är Barilla Sverige AB med säte Hälsingegatan 43, Stockholm, org. nr. 556518-4503 (hädanefter “Barilla”), som ser till att uppgifterna behandlas i enlighet med PUL – Personuppgiftslagen, 1988:204 (hädanefter “PUL”).

Syftet med sekretesspolicyn är att informera användarna om hur Barilla använder deras personuppgifter, innan de kopplar upp sig till olika delar av webbplatsen/appen och innan de skriver in sina uppgifter. Användarna uppmanas därför att läsa igenom denna sekretesspolicy när de registrerar sig på webbplatsen/appen.

Efter sekretesspolicyn följer villkor och bestämmelser om hur användare kan godkänna att avstå från rättigheter till idéer, bilder, kommentarer, slogans associerade till ämnet för webbplatsen/appen, material och all annan information som användarna producerat och publicerar på webbplatsen/appen (”bidrag”) och ge Barilla tillstånd att använda alla bilder som användarna skickat till webbplatsen.

Syftet med databehandlingen
I enlighet med önskemål från användare som kopplar upp sig till olika delar av webbplatsen/appen (och som omfattas av särskilda föreskrifter och sekretessregler, publicerade på webbplatsen/appen, för de enskilda åtgärder som kräver inmatning av personuppgifter), redovisar vi nedan syftet med behandlingen av personuppgifter, dvs. uppgifter som lämnats antingen direkt av användare vid ifyllandet av online-formulär eller vid användning av sociala nätverk (se följande avsnitt om “Tillhandahållande och behandling av personuppgifter”), eller uppgifter som samlats in automatiskt (se avsnittet “Kategorier av personuppgifter som behandlas”) (hädanefter “personuppgifter”):

a) för att kunna registrera sig på webbplatsen/appen, vilket krävs för att komma åt vissa delar av webbplatsen/appen och för att leverera och administrera de tjänster som erbjuds;
b) för att användarna ska kunna publicera bidrag direkt på webbplatsen/appen eller på webbplatser som administreras självständigt av tredje parter med vilka Barilla har ingått avtal, t.ex. sociala nätverk som Facebook, Twitter m.fl. (hädanefter ”sociala nätverk”); publicering av bidrag kan också ske med ett smeknamn som valts vid registreringen på webbplatsen/appen och i vissa fall bilden som användaren associerat till smeknamnet, där i) användaren är ensamt ansvarig för eventuella val som kan skada tredje parters intresse och ii) användarna inte behöver använda personuppgifter som kan möjliggöra för tredje parter utöver Barilla att identifiera dem, men användaren kan genom Barilla sprida personuppgifter om de inkluderats i smeknamnet, eller genom ett foto som associerats med profilen;
c) för marknadsföringsaktiviteter såsom utskick av Barillas marknadsförings- och reklammaterial, inklusive e-post, mms och sms, förutsatt att användaren gett sitt medgivande och endast till dess medgivandet återkallas;
d) för att genomföra studier om konsumtionsvanor och val och definiera användarprofiler genom information som lämnats vid registrering, ifyllande av frågeformulär eller baserat på handlingar som utförts eller information som lämnats vid navigering på webbplatsen/appen. Studierna förutsätter användarens medgivande och utförs endast till dess medgivandet återkallas. De uppfyller alla lagliga krav och har som enda syfte att individualisera användarens upplevelse av webbplatsen/appen och förbättra de tjänster och produkter som Barilla erbjuder;
e) för att besvara kundernas frågor om Barillas produkter, annonser eller om webbplatsen/appen (sektionen ”Kontakta oss” på webbplatsen/appen).

Användaren behöver inte registrera sig på webbplatsen/appen för vissa tjänster som Barilla erbjuder (t.ex. de som anges i punkten ”e” ovan). Men för att få svar på frågor om dessa tjänster ombeds användarna att lämna personuppgifter som bara används för dessa ändamål och endast under den tid som går åt för detta.

Rutiner för databehandling
Personuppgifter behandlas huvudsakligen elektroniskt med hjälp av programvara som är strikt begränsad till ovan beskrivna användning.

Tillhandahållande och behandling av personuppgifter
Tillhandahållande av personuppgifter är frivilligt, men vissa uppgifter är obligatoriska (dvs. fält som är markerade med en asterisk) för att Barilla ska kunna uppfylla användarnas behov av funktioner på webbplatsen/appen. För fält som är markerade med asterisk och som innehåller uppgifter som behövs för leverans av den önskade tjänsten, innebär underlåtenhet att lämna personuppgifter eller lämnande av ofullständiga eller oriktiga uppgifter att leveransen inte går att genomföra. För frivilliga personuppgifter medför underlåtenhet att lämna uppgifter eller lämnande av felaktiga eller ofullständiga uppgifter inga konsekvenser.

Personuppgifter kan tillhandahållas: a) vid ifyllande av relevanta fält på olika delar av webbplatsen/appen eller b) automatiskt efter att användaren i ett socialt nätverk begärt att Barilla ska få vissa uppgifter som användaren redan har lämnat till det sociala nätverket. I det senare fallet bör du tänka på följande:
i) när du väljer länken för registrering genom ett socialt nätverk, på webbplatsen/appen eller på någon av Barillas sidor i det sociala nätverket, öppnas ett fönster med en ruta där du får godkänna överföringen av dina personuppgifter från det sociala nätverket till Barilla. I fönstret finns också tre länkar:
a) till denna sekretesspolicy;
b) till förteckningen över personuppgifter som är obligatoriska eller frivilliga för de olika tjänsterna;
c) till förteckningen över de uppgifter som det sociala nätverket kommer att skicka till Barilla;
ii) efter att ha läst igenom sekretesspolicyn måste du markera en ruta där de försäkrar att du fyllt 18 år, och när du tagit reda på vilka uppgifter som är obligatoriska kan du välja länken som beskrivs under c) ovan och avmarkera de uppgifter som du inte vill lämna till Barilla via det sociala nätverket.
Oavsett om du lämnar dina personuppgifter genom att fylla i ett formulär eller automatiskt via sociala nätverk och någon eller några obligatoriska uppgifter saknas, skickar Barilla ett felmeddelande med en lista över de obligatoriska personuppgifter som saknas.

Kategorier av personuppgifter som behandlas
Utöver personuppgifter som lämnas direkt av användare (såsom förnamn, efternamn, postadress, e-postadress, lösenord, ålder, födelsedatum, kön, bild, yrke, civilstånd osv.) när de kopplar upp sig till webbplatsen, lämnar och/eller skaffar de informationssystem och programfunktioner som är inblandade i driften av webbplatsen automatiskt och indirekt viss information som kan innehålla personuppgifter, vilka överförs implicit vid användningen av kommunikationsprotokoll på Internet (exempelvis cookies (se beskrivning nedan), IP-adresser, domännamn på de datorer som används för uppkoppling till webbplatsen, URL-adresser till begärda resurser, tidpunkt för begäran till servern).

Användning av cookies
Cookies är textrader som skickas från en server (i detta fall servern för denna webbplats) till användarens enhet (oftast till webbläsaren) när han/hon kopplar upp sig till en sida på en webbplats. Cookies sparas automatiskt av användarens webbläsare och skickas tillbaka till servern som skapade dem varje gång användaren kopplar upp sig till samma webbsida. På det sättet kan cookies t.ex. möjliggöra och/eller underlätta åtkomst till vissa webbsidor för att förbättra navigeringen eller möjliggöra lagring av besökta sidor och annan specifik information såsom mest besökta sidor, anslutningsfel osv. För att få ut det mesta av webbplatsen på ett enkelt sätt rekommenderar vi att webbläsaren konfigureras att acceptera cookies.

De flesta webbläsare är förinställda på att ta emot cookies automatiskt. Användare kan emellertid ändra standardkonfigurationen och inaktivera eller ta bort cookies (varje gång eller permanent), vilket får till följd att vissa delar av webbplatsen inte kan användas optimalt. Användare kan även kontrollera de metoder som används och vilka typer av cookies som lagras i webbläsaren genom att ändra inställningarna för cookies i webbläsaren.

Cookies är textrader som skickas från en server (i detta fall servern för denna webbplats/app) till användarens enhet (oftast till webbläsaren) när han/hon kopplar upp sig till en sida på en webbplats/app. Cookies sparas automatiskt av användarens webbläsare och skickas tillbaka till servern som skapade dem varje gång användaren kopplar upp sig till samma webbsida. På det sättet kan cookies t.ex. möjliggöra och/eller underlätta åtkomst till vissa webbsidor för att förbättra navigeringen eller möjliggöra lagring av besökta sidor och annan specifik information såsom mest besökta sidor, anslutningsfel osv. För att få ut det mesta av webbplatsen på ett enkelt sätt rekommenderar vi därför att webbläsaren konfigureras att acceptera cookies.

De flesta webbläsare är förinställda på att ta emot cookies automatiskt. Användare kan emellertid ändra standardkonfigurationen för att inaktivera eller ta bort cookies (varje gång eller permanent), vilket får till följd att vissa delar av webbplatsen inte kan användas optimalt. Användare kan även kontrollera de metoder som används och vilka typer av cookies som lagras i webbläsaren genom att ändra inställningarna för cookies i webbläsaren.

Typer och hantering av cookies
(i) Absolut nödvändiga cookies:
Dessa cookies är nödvändiga för att navigera på en webbplats/app och använda webbplatsens funktioner, exempelvis för attvisa rätt innehåll eller få tillgång till skyddade områden. Inaktivering av dessa cookies förhindrar detta.

(ii) Prestandacookies
Dessa cookies samlar information om hur effektivt en webbplats/app svarar på anonyma användarbegäranden i syfte att förbättra webbplatsens/appens funktion; exempelvis vilka sidor som oftast besöks av användaren och om det förekom fel eller fördröjning i leveransen av webbsidor.

(iii) Funktionscookies:
Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen/appen att minnas användarens val och ta fram dem igen vid efterföljande uppkopplingar för att kunna erbjuda bättre, anpassade tjänster: de kan t.ex. användas för att föreslå innehåll som liknar något som användaren begärt tidigare.

b) Annonscookies:
Dessa cookies används för att visa annonser som är potentiellt relevanta för användarens intressen, baserat på information som samlas in under navigering på webbplatsen. De används t.ex. för att begränsa leverans av en viss annons eller för att mäta effektiviteten i en kampanj, baserat på hur ofta annonsen visats. Dessa cookies kan också levereras av tredje part på uppdrag av annonsörer. Användare kan godkänna eller förkasta dessa cookies genom att ge samtycke (“opt-in”) innan cookies tillhandahålls.

Google Analytics

Denna webbplats/app använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder cookies, dvs. textfiler som lagras i användarens dator för att analysera hur användare använder webbplatsen/appen. Den information som genereras av cookies om besökarens användning av webbplatsen/appen överförs till en Google-server där uppgifterna lagras. Google använder informationen för att analysera besökarens användning av webbplatsen/appen, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen/appen och tillhandahålla kompletterande tjänster till webbplatsens/appens administratör i relation till användningen av webbplatsen/appen och Internet. Den IP-adress som överförs av användarens webbläsare till Google Analytics associeras inte till några andra data som Google innehar. Användaren kan förhindra lagring av cookies genom att ändra inställningarna i programvaran i sin webbläsare. Detta kan dock omöjliggöra användning av vissa funktioner på webbplatsen/appen. Användaren kan också förhindra registrering av data som produceras av cookies och associeras till användningen av webbplatsen/appen (inklusive IP-adress) på Google samt Googles behandling av dessa data genom att hämta och installera en webbläsarplugin via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Genom att använda denna webbplats/app samtycker användaren till behandlingen av hans/hennes uppgifter av Google på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Neka cookies:
Lagstiftningen om skydd av personuppgifter förutser att användare kan välja bort cookies som redan har levererats. Användare kan neka att ta emot både ”tekniska cookies” och cookies som inte ingår i de ”tekniska cookies” som tidigare accepterats av användaren.

Användaren kan avaktivera och/eller ta bort cookies genom inställningarna i webbläsaren och inaktivera och/eller ta bort enskilda icke-tekniska cookies från tredje part genom att gå till:

http://www.neodatagroup.com/data-security/neodata-services-privacy-policy/ för att avaktivera och/eller ta bort cookies från Neodata

– EuropeanInteractive Digital Advertising Alliance (EDAA) på adressen www.youronlinechoices.eu (för EU-medborgare) eller http://www.aboutads.info/choises/ (för USA-medborgare) för att avaktivera och/eller ta bort andra cookies.

Dessa webbplatser hanteras inte av den registeransvarige, som därför inte är ansvarig för deras innehåll.

Aktivering och avaktivering av navigeringscookies.
Användaren kan blockera navigeringscookies i sin webbläsare. Detta kan dock medföra att vissa webbsidor inte fungerar korrekt.

Nedan ger vi länkar för blockering av navigeringscookies i de vanligaste webbläsarna.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/Kakor
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv
Safari: https://support.apple.com/sv-se/HT201265

Tredjepartscookies
Tredjepartscookies kommer ofta från annonser på webbplatser som användaren har kopplat upp sig till. Annonserna i sin tur hämtas från en extern webbplats. Tredjepartscookies används även av webbanalytiker och leverantörer av trafikmätning genom oberoende företag som webbplatsen tillåter att mäta och utvärdera besök på webbplatsen. Mätningen används för att validera webbplatsens uppgifter till annonsörer om antalet besökare, trafikmängd, vilken publik som nås och utfallet av kampanjer.
Tredjepartscookies installeras och hämtas vanligen genom avtal med den besökta webbplatsen. Dessa avtal kan ha formen av en kedja med inbördes oberoende avtal där den besökta webbplatsen inte har någon direkt relation till det företag som installerar eller hämtar tredjepartscookies.

Kategorier av personer som har tillgång till användarens personuppgifter
Personuppgifterna är endast tillgängliga för den registeransvariges anställda eller personal som arbetar direkt under den registeransvarige och som är utsedda till databehandlare och har fått lämplig utbildning för uppgiften. På samma sätt är de databehandlare som utses av den registeransvarige ansvariga för att utbilda sina anställda eller samarbetspartner.

Kommunikation eller avslöjande av användares personuppgifter
De personuppgifter som användarna lämnat får inte kommuniceras till tredje part, om inte användarna har lagt in personuppgifter i sina smeknamn eller skickat in sin bild, i vilket fall personuppgifter får överlämnas till tredje part med vilken Barilla har träffat avtal för publicering på deras webbplatser.

Ägare av webbplatsen, dataansvarig och databehandlare
Webbsidan www.wasabrod.se ägs av G. e R. FratelliSocietà per Azioni med registrerat kontor i Parma, Via Mantova, 166-43122 och drivs av Barilla Sverige AB med kontor i Stockholm, Hälsingegatan 43 .

Dokumentation, bilder, varumärken och annat publicerat och reproducerat material på denna webbplats tillhör Barilla och/eller dess dotterbolag eller holdingbolag, eller licensieras av tredje part för användning av Barilla och/eller andra dotterbolag eller moderbolag som tillhör Barilla-koncernen och får inte på något sätt reproduceras, kopieras eller dupliceras utan skriftligt godkännande från Barilla.

Registeransvarig är Barilla.

Databehandlare är bland annat:

1) Gigya med säte i MountainView, CA 94043, 2513 East Charleston Road, Suite 200, för lagring av personuppgifter för användare som är registrerade på webbplatsen och administration av de servrar där uppgifterna lagras.
2) FullsixS.p.A. med säte i Milano, Viale del Ghisallo, 20 – 20151, för administration av de servrar på vilka webbplatsen ligger.
3) Promoservices.r.l. med säte i Parma, VialeMentana, 92 – 43100, för begäran om information och marknadsförings-/reklammaterial;

4) Animal ABmed säte i Stockholm (Sverige), Styckjunkargatan 1, 114 35 Stockholm, org.nr/VAT-nr SE 556724-601101 för marknadsföringsaktiviteter på Facebook;

5) Opacity Stockholm AB 556738-2436, Kommendörsgatan 30, 114 48 Stockholm, Sverige för digitala aktiviteter.

Användarrättigheter
1. Den registrerade har rätt att få en bekräftelse på förekomsten eller avsaknaden av personuppgifter om honom/henne, även om uppgifterna ännu inte har registrerats, och att få dessa uppgifter kommunicerade i förståelig form.

2. Den registrerade har även rätt att bli informerad om:
a) ursprunget till personuppgifterna.
b) ändamålen och metoderna för databehandlingen.
d) de program som använts om uppgifterna bearbetas med elektroniska hjälpmedel.
d) uppgifter som identifierar den registeransvarige, databehandlaren och den som utsetts till företrädare.
d) de personer eller grupper av personer till vilka personuppgifter får lämnas ut eller som kan få kunskap om dessa sin egenskap av företrädare för landet, databehandlarna eller tjänstemännen.

3. Den registrerade har rätt till:

a) uppdatering, rättelse eller, om han eller hon begär det, ett tillägg till uppgifterna.
b) upphävande eller ändring av anonymitet eller blockering av uppgifter som har behandlats i strid med lagen, inklusive personuppgifter som inte behöver lagras för de ändamål för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in eller senare behandlats.
c) en försäkran att de åtgärder som anges under a) och b) och deras innehåll har rapporterats till de personer till vilka personuppgifterna lämnats ut eller spridits, utom där detta är omöjligt eller innebär användning av metoder som är klart oproportionerliga jämfört med de rättigheter som skyddas.

4. Den registrerade har rätt att helt eller delvis motsätta sig:

a) behandling av hans/hennes personuppgifter av legitima skäl, även om uppgifterna är relevanta för det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.
b) behandling av personuppgifter som rör honom/henne i syfte att skicka reklam/marknadsföringsmaterial eller för direktförsäljning, marknadsundersökningar eller affärskommunikation.

Rätt att få tillgång till förteckningen över databehandlare
Användaren kan när som helst få tillgång till förteckningen över databehandlare genom att skicka ett e-postmeddelande eller ett brev till den registeransvarige.
Vidare har användaren, om han/hon har lämnat samtycke, rätt att motsätta sig databehandling för de ändamål som avses i c) via användarens e-postadress genom att klicka på länken för detta i varje e-postmeddelande.

Avstående av rättigheter till bidrag och tillåtelse att använda bilder
Genom att registrera sig på webbplatsen/appen
A) förklarar användaren att: i) alla rättigheter till bidrag som publiceras på webbplatsen/appen som en del av initiativet tillhör användaren, som är ensamt ansvarig för eventuella skadeståndskrav eller anspråk gentemot Barilla på grund av publiceringen av bidraget; ii) användarens bidrag inte innehåller material som kan begränsa deras offentliggörande, t.ex. obscent, rasistiskt, ärekränkande, hädiskt material, barnpornografi, och att de är original, dvs. att de inte inkräktar på immateriella rättigheter och industriell äganderätt, upphovsrätt, varumärken, kännetecken, patent osv.;
B) befullmäktigar användaren Barilla att utföra en kontroll av bidragens tillåtlighet för att säkerställa att de inte innehåller material som kan anses vara ett brott mot anständighet, personlig värdighet eller uppfattas som stötande, nedsättande, obscent, oanständigt, skadligt eller som uppmuntrar till hat, våld eller farligt beteende eller som uppmuntrar till överträdelse av lagar och bestämmelser;
C) avstår användaren till förmån för Barilla frivilligt och definitivt alla rättigheter till publicering och användning av bidragen för kommersiella ändamål relaterade till Barillas produkter på webbplatser som ägs av Barilla och/eller tredje part samt på bolagets kommersiella produkter eller något annat underlag (inbegripet modifierad och/eller justerad och/eller figurativ form som valts av Barilla), utan begränsning i tid och rum och utan invändningar, för mångfaldigande, publicering och spridning samt för kommunikation eller utförande på alla sätt som bedöms vara användbara eller nödvändiga såsom bl.a. TV, press, affischer, film, böcker, Internet och alla andra befintliga eller framtida former eller sätt för överföring eller utförande;
D) tillåter användaren Barilla att använda hans/hennes bild, som kan ha tillhandahållits (i något av de sammanhang som anges i C ovan), och så länge webbplatsen/appen finns kvar, enligt art. 96 i lagen om copyright.

Länkning
På Webbsidan kan det förekomma länkar till andra webbsidor som tillhör tredje part (”Länkade webbsidor”) vilka bland annat syftar till att underlätta för användaren att hitta var Barillas produkter kan köpas. Barilla ansvarar inte för innehållet på Länkade webbsidor och således heller inte för riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten av den information som tillhandahålls på dessa Länkade webbsidor. Användning av Länkade webbsidor sker i enlighet med villkoren, inbegripet personuppgifts¬föreskrifterna, för dessa webbsidor.

Besök på Länkade webbsidor sker på egen risk och Barilla svarar inte för tillgängligheten för Länkade webbsidor eller heller för skada som användaren kan lida till följd sådana besök.

Länkning till Webbsidan
Länkning till Webbsidan ska ske till startsidan och får inte ske på ett sätt som gör att Webbsidans innehåll förvanskas eller missförstås.